ישיבה משפטי ארץ
כתב העת משפטי ארץ ד
שנה תשעו
קטגוריות משפטי ארץ ד - חוזים ודיניהם, סיטומתא - קניין לא הלכתי, דינא דמלכותא דינא וחוקי המדינה, כללי