כתב העת חבל נחלתו ט
שנה תשע
קטגוריות חבל נחלתו ט אבן העזר, צבא ומלחמה, קידושין ונישואין