כתב העת חבל נחלתו ט
שנה תשע
קטגוריות חבל נחלתו ט אבן העזר, פרק ראשון כתובות, צבא ומלחמה, גיטין