כתב העת חבל נחלתו ט
שנה תשע
קטגוריות חבל נחלתו ט, סת"ם - ספר תורה, תפילין ומזוזה