כתב העת חבל נחלתו ט
שנה תשע
קטגוריות חבל נחלתו ט אור"ח, סת"ם - ספר תורה, תפילין ומזוזה