כתב העת חבל נחלתו ט
שנה תשע
קטגוריות חבל נחלתו ט חושן משפט, נזקי בור, פרק שלישי בבא קמא