כתב העת חבל נחלתו ט
שנה תשע
קטגוריות חבל נחלתו ט אור"ח, כללי, לא תסור ובית דין הגדול, הסמיכה והיכולת לדון לאחר ביטולה