כתב העת ישא מדברתיך ד
שנה תשפ
קטגוריות ישא מדברתיך ד, אישות, פרק טז יבמות, פרק טו יבמות