ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ח
שנה תשסח
קטגוריות עדות בקידושין, אבני משפט ח, תשסח, כללי, פרק שלישי קידושין