ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ח
שנה תשסח
קטגוריות פרק טו יבמות, עד אחד באיסורים, בממונות ובדבר שבערווה, עד אחד - באיסורים, בממון ובדבר שבערווה, אבני משפט ח, תשסח