ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש טז
שנה תשסח
קטגוריות מעלין בקודש טז, תשסח, כללי, הר הבית, מבנה המקדש ומיקומו, מחשבת המקדש והכיסופים לבנייתו