ישיבה ניר
כתב העת עלוני ממרא 122
שנה תשסט
קטגוריות הר הבית, מבנה המקדש ומיקומו,