ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות 175
שנה תשעג
קטגוריות עלון שבות 175, פרק שביעי בבא קמא, נאמנות אדם על עצמו - בממון, באיסור, בקנס ובעונשים. הודאת בעל דין, שוויה אנפשיה, מודה בקנס, אין אדם משים עצמו רשע ופלגינן דיבורא, קנס