ישיבה נתיבות
כתב העת אסופות ב - בבא בתרא
שנה תשעב
קטגוריות אסופות ב - בבא בתרא, פרק ראשון בבא בתרא, אגדה, בבא בתרא