כתב העת אסיף
שנה תשעד
קטגוריות תנ"ך, פרק שמיני יבמות, לך לך - וירא - חיי שרה (יב-כה)