כתב העת אסיף א
שנה תשעד
קטגוריות ברכות, פת הבאה בכיסנין וגדרי פת