ישיבה נתיבות
כתב העת אסופות ד
שנה תשעג
קטגוריות אסופות ד, בבא מציעא, תשעד, אגדה, בבא מציעא, השגחה ידיעה ובחירה, השתדלות ובטחון, שכר ועונש