ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט א
שנה תשסב
קטגוריות טוען ונטען, מיגו, עד אחד - באיסורים, בממון ובדבר שבערווה, אבני משפט א, תשסב