ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט א
שנה תשסב
קטגוריות מתוך שאינו יכול להישבע משלם וחשוד על השבועה, פרק ראשון בבא מציעא, כללי, אבני משפט א, תשסב