ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יא
שנה תשסט
קטגוריות אבני משפט יא, תשסט, מחילה הפקר יאוש וסילוק, גניבה וגזילה, פרק שמיני בבא קמא