ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יא
שנה תשסט
קטגוריות אבני משפט יא, תשסט, פרק שלישי יבמות, פרק שני כתובות, שטרות ועדות בכתב