ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יא
שנה תשסט
קטגוריות אבני משפט יא, תשסט, שטרות ועדות בכתב, פרק עשירי בבא בתרא, פרק שני כתובות