ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יא
שנה תשסט
קטגוריות אבני משפט יא, תשסט, כללי, פרק שישי שבועות, פרק שביעי שבועות