ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יב
שנה תשע
קטגוריות אבני משפט יב, תשע, מתנת שכיב מרע ומצוה לקיים דברי המת, פרק תשיעי בבא בתרא, פרק ראשון גיטין