ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יב
שנה תשע
קטגוריות אבני משפט יב, תשע, כוחם של חכמים להתיר ולהפקיע - איסורים, קידושין וממונות, מחילה הפקר יאוש וסילוק, כללי