ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יב
שנה תשע
קטגוריות אבני משפט יב, תשע, עדות מוכחשת - גדרה ותוצאותיה, תרי ותרי - ספק הנוצר מעדויות סותרות, פרק שני כתובות