ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יב
שנה תשע
קטגוריות אבני משפט יב, תשע, פרק ראשון בבא בתרא, פרק חמישי כתובות, התחייבות קניין דברים ואודיתא