ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יב
שנה תשע
קטגוריות אבני משפט יב, תשע, פרק עשירי בבא בתרא, פרק תשיעי כתובות, הלוואה