ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יג
שנה תשעא
קטגוריות אבני משפט יג, תשעא, נחלות, ירושה, ספק ממון - מוחזקות, חזקת מרי קמא ותפיסה, בקרקע ובמטלטלין, פרק תשיעי בבא בתרא