ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יג
שנה תשעא
קטגוריות אבני משפט יג, תשעא, פרקים רביעי - שביעי בבא בתרא, בעלות, מחילה הפקר יאוש וסילוק