ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יג
שנה תשעא
קטגוריות אבני משפט יג, תשעא, חברה ומדינה, היורד לאומנות חבירו ועני המהפך בחררה, פרק שני בבא בתרא