ישיבה יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יד
שנה תשעב
קטגוריות אבני משפט יד, תשעב, ענישה שלא מן הדין, פרק שישי סנהדרין, דיינים