ישיבה יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יד
שנה תשעב
קטגוריות אבני משפט יד, תשעב, פרק שלישי בבא קמא, עביד איניש דינא לנפשיה