ישיבה יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יד
שנה תשעב
קטגוריות אבני משפט יד, תשעב, כללי, פסולי עדות, פרק חמישי ביצה