ישיבה יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט יד
שנה תשעב
קטגוריות אבני משפט יד, תשעב, גרות, הכשרים והפסולים לדון, פרק רביעי סנהדרין