ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט טו
שנה תשעב
קטגוריות אבני משפט טו, תשעב, גלגול שבועה ושבועה על קרקע, פרק שמיני בבא מציעא, פרק ראשון בבא מציעא