ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט טו
שנה תשעב
קטגוריות אבני משפט טו, תשעב, פרק שלישי סנהדרין, כללי