ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט טז
שנה תשעג
קטגוריות פרק ראשון קידושין, חדש, אבני משפט טז, תשעג