ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט טז
שנה תשעג
קטגוריות אבני משפט טז, תשעג, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא וספק ספיקא. וכן גדרי ספק בתחומים שונים: ספק טומאה, ספק ממזר ועוד., ציצית ותפילין