ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט טז
שנה תשעג
קטגוריות אבני משפט טז, תשעג, כללי, עדות שבטלה מקצתה ונמצא אחד מהם קרוב או פסול, פרק ראשון מכות