ישיבה כולל יד ברודמן, רחובות
כתב העת אבני משפט טז
שנה תשעג
קטגוריות אבני משפט טז, תשעג, פרק ראשון קידושין, כללי, מידות הדרש