ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ב
שנה תשסג
קטגוריות תחילתו בפסול וסופו בכשרות, פרק שמיני בבא בתרא, פרק שלישי בבא בתרא, אבני משפט ב, תשסג