ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ב
שנה תשסג
קטגוריות שכירות, אבני משפט ב, תשסג, פרק שמיני בבא מציעא, קניין חצר וארבע אמות