ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ב
שנה תשסג
קטגוריות פשרה, אבני משפט ב, תשסג, פרק ראשון סנהדרין