ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ב
שנה תשסג
קטגוריות חזרה מעדות - כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, דרישה וחקירה, פרק שני כתובות, אבני משפט ב, תשסג