ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ג
שנה תשסד
קטגוריות קנייני משיכה והגבהה, פרק שלישי כתובות, אבני משפט ג, תשסד