ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ג
שנה תשסד
קטגוריות סיטומתא - קניין לא הלכתי, אבני משפט ג, תשסד, פרק חמישי בבא מציעא, דבר שאינו ברשותו ודבר שלא בא לעולם