ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ג
שנה תשסד
קטגוריות גרות, אבני משפט ג, תשסד, פרק ראשון כתובות, פרק רביעי יבמות