ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ג
שנה תשסד
קטגוריות עביד איניש דינא לנפשיה, אבני משפט ג, תשסד, פרק שלישי בבא קמא