ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט ד
שנה תשסה
קטגוריות עדות מוכחשת - גדרה ותוצאותיה, אבני משפט ד, תשסה, כללי
תגיות